بسته های اسکای روم حرکت سفید با پنل کاربری

بسته های اسکای روم دارای محدودیت 4 ویدئو همزمان (با احتساب اشتراک دسکتاپ) است. 
مدرس هم جزو نفرات حساب میشود یعنی برای تدریس به یک شاگرد حداقل یک اتاق 2 نفره نیاز است.
در صورتی که تعداد نفرات مورد نیاز شما در بین بسته ها وجود ندارد می توانید از جمع دو بسته استفاده کنید مثلا اگر بسته 30 نفره می خواهید یک بسته 25 نفره و یک بسته 5 نفره بگیرید.
بعد از انتخاب بسته فرم کاربری را باید تکمیل کنید (فقط یک بار) و بعد به صفحه پرداخت هدایت می شوید از طریق پنل کاربری می توانید نامحدود اتاق و کاربر ایجاد کنید.
با خرید یک بسته 10 نفره مثلا می توانید یک اتاق 10 نفره یا 2 اتاق 5 نفره همزمان برگزار کنید.
در بسته های اسکای روم امکان ضبط جلسات وجود ندارد و جهت استفاده از این امکان باید بسته های ضبط دار حرکت سفید را تهیه کنید.

آموزشگاه ها و مراکزی که نیاز به بسته های اختصاصی و نفرات بیشتر دارند با شماره 09123681837 تماس بگیرند. 

یکساله 10 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1170000 تومان

یک هفته ای - 10 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 50000 تومان

یک ساله 20 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 2180000 تومان

یک روزه - 20 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 20000 تومان

یک روزه - 15 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 15000 تومان

یک روزه - 10 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 10000 تومان

یک ماهه 7 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 7 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 105000 تومان

سه ماهه 3 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 115000 تومان

شش ماهه 10 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 672000 تومان

سه ماهه 10 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 357000 تومان

یکساله ۱۰ نفره اسکای روم

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1176000 تومان

دو ماهه 12 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 320000 تومان

یک ماهه 180 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 180 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1750000 تومان

یک ماهه 150 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 150 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1450000 تومان

یک ماهه 120 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 120 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1180000 تومان

یک ماهه 100 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1000000 تومان

یک ماهه 75 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 75 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 800000 تومان

یک ماهه 60 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 650000 تومان

یک ماهه 45 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 45 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 500000 تومان

یک ماهه 35 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 35 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 400000 تومان

یک ماهه 25 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 25 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 320000 تومان

یک ماهه 20 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 260000 تومان

یک ماهه 15 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 200000 تومان

یک ماهه 10 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 140000 تومان

یک ماهه 5 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 75000 تومان

یک ماهه 3 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 45000 تومان

یک هفته ای 120 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 120 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 420000 تومان

یک هفته ای 80 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 300000 تومان

یک هفته ای 60 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 240000 تومان

یک هفته ای 40 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 170000 تومان

یک هفته ای 30 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 135000 تومان

یک هفته ای 15 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 70000 تومان

یک هفته ای 5 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 25000 تومان

یک هفته ای 3 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 15000 تومان

یک روزه 120 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 120 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 120000 تومان

یک روزه 80 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 80000 تومان

یک روزه 60 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 60000 تومان

یک روزه 40 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 40000 تومان

یک روزه 30 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 30000 تومان

یک روزه 5 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 5000 تومان

یک روزه 3 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 3000 تومان