بسته های اسکای روم حرکت سفید با پنل کاربری

بسته های اسکای روم دارای محدودیت 4 ویدئو همزمان (با احتساب اشتراک دسکتاپ) است. 
مدرس هم جزو نفرات حساب میشود یعنی برای تدریس به یک شاگرد حداقل یک اتاق 2 نفره نیاز است.
در صورتی که تعداد نفرات مورد نیاز شما در بین بسته ها وجود ندارد می توانید از جمع دو بسته استفاده کنید مثلا اگر بسته 30 نفره می خواهید یک بسته 25 نفره و یک بسته 5 نفره بگیرید.
بعد از انتخاب بسته فرم کاربری را باید تکمیل کنید (فقط یک بار) و بعد به صفحه پرداخت هدایت می شوید از طریق پنل کاربری می توانید نامحدود اتاق و کاربر ایجاد کنید.
با خرید یک بسته 10 نفره مثلا می توانید یک اتاق 10 نفره یا 2 اتاق 5 نفره همزمان برگزار کنید.
در بسته های اسکای روم امکان ضبط جلسات وجود ندارد و جهت استفاده از این امکان باید بسته های ضبط دار حرکت سفید را تهیه کنید.

آموزشگاه ها و مراکزی که نیاز به بسته های اختصاصی و نفرات بیشتر دارند با شماره 09123681837 تماس بگیرند. 

یکساله 7 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 7 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1176000 تومان

یکساله 30 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 3822000 تومان

شش ماهه 30 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 2184000 تومان

سه ماهه 30 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1160000 تومان

یک ماهه 30 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 455000 تومان

دو ماهه 10 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 360000 تومان

دو ماهه 5 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 180000 تومان

دو ماهه 3 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 108000 تومان

سه ماهه 5 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 255000 تومان

یکساله 10 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1528000 تومان

یک هفته ای - 10 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 70000 تومان

یک ساله 20 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 2834000 تومان

یک روزه - 20 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 30000 تومان

یک روزه - 15 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 22500 تومان

یک روزه - 10 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 15000 تومان

یک ماهه 7 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 7 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 136000 تومان

سه ماهه 3 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 150000 تومان

شش ماهه 10 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 873000 تومان

سه ماهه 10 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 464000 تومان

دو ماهه 12 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 400000 تومان

یک ماهه 80 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1100000 تومان

یک ماهه 70 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 70 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 980000 تومان

یک ماهه 60 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 845000 تومان

یک ماهه 45 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 45 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 650000 تومان

یک ماهه 35 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 35 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 520000 تومان

یک ماهه 25 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 25 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 416000 تومان

یک ماهه 20 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 338000 تومان

یک ماهه 15 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 260000 تومان

یک ماهه 10 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 180000 تومان

یک ماهه 5 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 100000 تومان

یک ماهه 3 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 60000 تومان

یک هفته ای 80 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 420000 تومان

یک هفته ای 60 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 336000 تومان

یک هفته ای 40 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 238000 تومان

یک هفته ای 30 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 190000 تومان

یک هفته ای 15 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 98000 تومان

یک هفته ای 5 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 35000 تومان

یک هفته ای 3 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 21000 تومان

یک روزه 80 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 120000 تومان

یک روزه 60 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 90000 تومان

یک روزه 40 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 60000 تومان

یک روزه 30 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 45000 تومان

یک روزه 5 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 7500 تومان

یک روزه 3 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 4500 تومان