بسته های سرویس آنلاین حرکت سفید با پنل کاربری

تمام بسته های زیر با امکانات کامل و بدون محدودیت در روشن نمودن وبکم ارائه می شود.
مدرس هم جزو نفرات حساب میشود. یعنی برای تدریس به یک شاگرد حداقل یک اتاق 2 نفره نیاز است.
در صورتی که تعداد نفرات مورد نیاز شما در بین بسته ها وجود ندارد می توانید از جمع دو بسته استفاده کنید مثلا اگر بسته 15 نفره می خواهید یک بسته 10 نفره و یک بسته 5 نفره بگیرید.
بعد از انتخاب بسته باید فرم کاربری را تکمیل کنید (فقط یک بار) و بعد به صفحه پرداخت هدایت می شوید. از طریق پنل کاربری می توانید نامحدود اتاق و کاربر ایجاد کنید.
با خرید یک بسته 10 نفره مثلا می توانید یک اتاق 10 نفره یا 2 اتاق 5 نفره همزمان برگزار کنید. برای افزایش مدت زمانی از پنل کاربری خود بسته خریداری شده را تمدید کنید.
ضبط جلسات حداقل به مدت 30 روز می ماند.

توجه: امکان برگزاری کلاس یا وبینارهای با ظرفیت بالای 150 نفر در یک اتاق امکان پذیر نیست.

آموزشگاه ها و مراکزی که نیاز به بسته های اختصاصی و نفرات بیشتر دارند با شماره 09123681837 تماس بگیرند. 

سایر خدمات : اجاره سرور، راه اندازی پنل های اختصاصی آموزشی و Lms بر روی وب سایت شخصی

دو ماهه 10 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 360000 تومان

دو ماهه 5 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 180000 تومان

دو ماهه 3 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 108000 تومان

سه ماهه 5 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 255000 تومان

سه ماهه 12 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 559000 تومان

یک روزه - 6 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 6 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 9000 تومان

یک هفته ای - 30 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 189000 تومان

یک هفته ای - 15 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 98000 تومان

یک روزه - 20 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 30000 تومان

شش ماهه 3 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 280000 تومان

یک ماهه 15 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 260000 تومان

یک روزه - 35 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 35 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 52000 تومان

سه ماهه 3 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 150000 تومان

یک هفته ای 25 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 25 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 150000 تومان

یک ماهه 25 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 25 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 390000 تومان

شش ماهه 5 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 409000 تومان

یک ماهه 7 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 7 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 136000 تومان

یک روزه - 15 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 22500 تومان

یک ماهه 12 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 208000 تومان

دو ماهه 12 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 400000 تومان

شش ماهه 10 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 873000 تومان

سه ماهه 10 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 464000 تومان

یکساله 10 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1528000 تومان

یک ماهه 150 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 150 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1885000 تومان

یک ماهه 120 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 120 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1530000 تومان

یک ماهه 100 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1300000 تومان

یک ماهه 80 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1100000 تومان

یک ماهه 70 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 70 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 980000 تومان

یک ماهه 50 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 690000 تومان

یک ماهه 40 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 585000 تومان

یک ماهه 30 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 455000 تومان

یک ماهه 20 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 338000 تومان

یک ماهه 10 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 180000 تومان

یک ماهه 5 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 100000 تومان

یک ماهه 3 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 60000 تومان

یک هفته ای - 100 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 560000 تومان

یک هفته ای - 50 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 315000 تومان

یک هفته ای - 10 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 70000 تومان

یک هفته ای - 3 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 21000 تومان

یک روزه - 100 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 150000 تومان

یک روزه - 50 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 75000 تومان

یک روزه - 10 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 15000 تومان

یک روزه - 3 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 4500 تومان